Skalski Lipski Wiatr spółka jawna adwokatów i radcy prawnego

Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Dane firmowe

 • Adres:
  Kazimierza Kordylewskiego 11 lok. 101
  31-542 Kraków
 • Tel.: 602 789 667 | 606 102 165 | 692 355 075

 • NIP: 675-151-91-48

Korespondencja

 • Adres:
  Kordylewskiego 11 lok. 101
  31-542 Kraków

Usługi

RADCA PRAWNY Piotr Skalski, tel. 602 789 667:

- prawo pracy w tym zbiorowe prawo pracy, rokowania zbiorowe, pakiety socjalne,

- optymalizacja zatrudnienia, w tym elastyczne formy zatrudnienia, organizacja pracy, analiza systemu wynagrodzeń,

- obsługa jednostek administracyjnych stosujących przepisy prawa rolnego, WPR, stosowanie przepisów na rzecz agencji płatniczej Unii Europejskiej,

- obsługa podmiotów wykonujących uprawnienia właścicielskie względem nieruchomości,  

- prawo administracyjne ,

- prawo spółek i prawo korporacyjne,

- reprezentacja sądowa, w tym przed sądami administracynymi.  

 

ADWOKAT Paweł Lipski tel. 606 102 165:

- prawo  handlowe i gospodarcze, w tym prawo spółek i prawo korporacyjne,

- prawo budowlane i obsługa procesów inwestycyjnych;

- obsługa podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych;

- prawo zamówień publicznych, w tym obsługa zarówno zamawiających jak i wykonawców;

- prawo spółdzielcze i lokalowe, w tym obsługa spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych;

- prawo cywilne i rodzinne;

- prawo spadkowe;

- zastępstwo procesowe podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych.

 

 ADWOKAT Jarosław Wiatr tel. 692 355 075:

- audyt kontraktów handlowych, ze wskazaniem zapisów ryzykownych lub niedozwolonych, zabezpieczenia należności, ogólne warunki sprzedazy,

- zagadnienia związane z tajemnicą przedsiębiorstwa, 

- prawo konsumenckie,

- negocjacje handlowe,

- doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności – redukcja długu,

- prawo spółek handlowych,

- reprezentacja w procesach sądowych,

- pomoc w zakresie przygotowania materiału dowodowego na potrzeby potencjalnego sporu sądowego (opinie sądowe, dokumenty, oświadczenia),

- doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

- windykacja wierzytelności.   

 

Nr rachunku bankowego ING 56 1050 1445 1000 0092 1189 6395 REGON:361737399, Numer KRS:0000561365, Sąd Rejonowy  DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY - Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

Spółkę obsługuje Biuro Rachunkowe D&M Konto Sp. z o.o. w Krakowie www.dmkonto.pl